Advertorial

Kabinetsplannen voor 2010. Wat betekent dat?

Heb jij vanmiddag ook op tv naar Prinsjesdag gekeken? En heb je daarbij dan alleen gelet op de hoedjes en jurken, of heb je ook nog iets van de inhoud meegekregen?
 
Er gaat voor iedereen het nodige veranderen, wij zetten een aantal belangrijke punten voor je op een rijtje.
 
Het kabinet zet zich in voor de bescherming van consumenten en stimuleert gezonde concurrentie. Het beleid om bijvoorbeeld tarieven transparanter te maken wordt voortgezet en uitgebouwd. Bovendien wordt de aanpak van 0900-nummers, het bel-me-niet-register en malafide ringtone bedrijven gecontinueerd. Door de uitgifte van extra frequenties voor mobiele communicatie begin 2010 ontstaat meer concurrentie op de mobiele markt waardoor nieuwe en betere diensten worden aangeboden. Ook wordt gewerkt aan digitalisering van de radio. In 2015 moet in 80 procent van Nederland digitale radio te ontvangen zijn via de ether. Allemaal dingen waar we beter van worden dus!
 

Ook voor jongeren heeft het kabinet het nodige in petto. Met het ‘Actieplan jeugdwerkloosheid’ wil het kabinet voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan. Er zal bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor een betere aansluiting van de vraag van werkgevers naar personeel op de kwaliteiten van jongeren en voor meer leerwerkbanen en stages. Met het oog op de economische crisis krijgen werkgevers tijdelijk de mogelijkheid om met jongeren tot 27 jaar langer en vaker een tijdelijk arbeidscontract af te sluiten. Nu is het nog zo dat iemand na drie jaar of bij het vierde opeenvolgende tijdelijke arbeidscontract in vaste dienst komt. Dat wordt na vier jaar en bij het vijfde opeenvolgende arbeidscontract. Jongeren kunnen op deze manier langer aan het werk blijven.
 

Wil jij weten wat de kabinetsplannen voor jou betekenen? Bekijk dan de speciale site, en zie in het onderstaande filmpje wat de gevolgen van Prinsjesdag zijn voor actrice Fatma Genc.