Colofon/privacy

Lifestylelog is gestart in 2006, toen blogs nog spiksplinternieuw waren. Anno 2018 zijn we er nog steeds, en nog steeds op onze manier. Bij ons staan al vanaf dag 1 de producten waar we over schrijven centraal. Zelf blijven we liever buiten beeld… Niet dat we cameraschuw zijn hoor, maar we schrijven liever over mooie producten dan over onszelf ;-)

Medio 2017 is zustersite Kidslog geïntegreerd in het aanbod op Lifestylelog. Zo zijn onze bezoekers iedere dag op de hoogte van het laatste productnieuws voor henzelf, maar ook voor hun kinderen.  

De hoofdredactie is in handen van Lyndsey Mans-Kuipers. Naast een website is er een wekelijkse nieuwsbrief die door ruim 17.000 abonnees trouw gelezen wordt en is Lifestylelog te vinden op Twitter, Facebook en Instagram.

Persberichten/producten:

Wilt u ons een persbericht of product toesturen? Leuk! We schrijven, bij voorkeur op basis van eigen ervaring, dagelijks items over nieuwe productintroducties en nemen graag de tijd om de uwe te bekijken.

Persberichten/producten en suggesties mag u, zonder toestemming vooraf, sturen naar Lifestylelog, Ottersveen 134, 3205VG Spijkenisse. Ons e-mailadres is redactie@lifestylelog.nl.

Adverteren / samenwerken:

Meer informatie over adverteren op, of samenwerken met Lifestylelog vindt u hier. Met ruim 10 jaar ervaring op het gebied van adverteren en gesponsorde samenwerking hebben we voor ieder verzoek een oplossing!

Privacyverklaring:

Lifestylelog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lifestylelog/Mans & More, https://lifestylelog.nl, Ottersveen 134, 3205VG Spijkenisse, redactie@lifestylelog.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifestylelog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@lifestylelog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lifestylelog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lifestylelog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Verzamelde NAW-gegevens van deelnemers aan witacties worden na afsluiting van de winactie vernietigd. E-mailadressen van abonnees van de nieuwsbrief worden bewaard zolang de persoon lid is van de nieuwsbrief, en hierna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lifestylelog verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lifestylelog gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@lifestylelog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lifestylelog zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Lifestylelog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lifestylelog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via redactie@lifestylelog.nl.