Advertorial

Kabinetsplannen voor 2010. Wat betekent dat voor gezinnen?

Het is Prinsjesdag, en dat betekent dat de nieuwe kabinetsplannen weer zijn gepresenteerd. Wat betekent dat concreet voor gezinnen? Je leest er alles over op de speciale Prinsjesdag 2009 site, en ook hieronder geven we enkele bijzonderheden alvast weer.

In 2010 gaat het kabinet werkgevers stimuleren om meer rekening te houden met de gezinnen van hun werknemers, er komt bijvoorbeeld een keurmerk ‘gezinsvriendelijke werkgever’. De subsidie voor de thuisopvang van kinderen wordt geschrapt en de regeling voor formele gastouderopvang wordt aangepast. Zo blijft kleinschalige opvang beschikbaar voor ouders die de voorkeur geven aan opvang in een gezinssituatie, terwijl diezelfde ouders erop kunnen vertrouwen dat dit voor hun kinderen een veilige en deskundige omgeving is. De uurprijs waarop de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang wordt gebaseerd is 5 euro. Het blijft uiteraard ook mogelijk om te kiezen voor opvang in eigen kring, maar daar staat dan geen vergoeding vanuit de overheid meer tegenover.