Advertorial

Nederlanders houden van de tijger!

Als je het aan de Nederlanders vraagt, dan willen we dat van alle diersoorten vooral de tijger blijft bestaan. Maar helaas: van de 100.000 tijgers die begin vorige eeuw nog leefden, zijn er wereldwijd nog maar 3200 over. Dat betekent dat 97% al is verdwenen, doordat er steeds minder ruimte komt voor de tijger.

Want waar het aantal tijgers afnam, nam het aantal mensen flink toe. En dat betekent wegen die dwars door het leefgebied van de tijger lopen en bossen die gekapt worden. Tel daar nog eens bij op dat er veel wordt gejaagd op dieren die de prooi, het voedsel zijn van de tijger, en je snapt dat het tijd is voor actie.

Het is het Chinese jaar van de Tijger, en het WNF vraagt jou om hulp, zodat er in het volgende Chinese jaar van de Tijger 2 keer zoveel tijgers zijn. Hoe? Check daarvoor snel de WNF Hyves, die helemaal in het teken staat van tijgers. Polls, discussies, en een leuke verloting van tijgerslippers. Doe mee, en sluit het jaar van de tijger af met een happy end!